THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Phong Nẫm


Địa chỉ: Ấp 2, X Phong Nẫm, H Giồng Trôm, Bến Tre Điện thoại: 0275 3862438.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Giồng Trôm

11PhongNam

Lược sử

Sáng lập (1958) và hiến đất (1953): Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Ngà (giỗ ngày 01-8 âm lịch).

Đất đai hiện có: 5.350m2. Tên người đứng bộ (từ 1953): Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Ngà (1959-1962), Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Lời (Giúp Đầu Họ Đạo, 1962-1967), Giáo Hữu Ngọc Đông Thanh (1968-1970), Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Cải (Giúp Đầu Họ Đạo, 1970-1978), Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Thanh (Giúp Đầu Họ Đạo, 1978-1986), Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Cầm (Giúp Đầu Họ Đạo, 1986-1993), Thái Lễ Sanh Huỳnh Văn Miêng (Giúp Đầu Họ Đạo, 1993-1995).

Nhân sự (năm 2000): Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Tống (Quyền Đầu Họ Đạo, 80 tuổi), Lễ Sanh Hồ Thị Nhành (Giúp Đầu Họ Đạo, 78 tuổi), Ngọc Lễ Sanh Mai Văn Sơn (Chánh Hội Trưởng, 63 tuổi), Lê Quan Tính (Chánh Trị Sự nam, 69 tuổi), Đặng Thị Sang (Chánh Trị Sự nữ, 65 tuổi).

Họ đạo có 10 chức việc (nam 5, nữ 5), 454 tín đồ, trong đó dưới 18 tuổi có 286 người (nam 107, nữ 194). 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 3 thương binh.(1)

Ghi chú
(1)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Tống, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 24-8-2000 đã trợ giúp tài liệu.