THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ninh Sơn


Địa chỉ: đường Bời Lời, Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3824401
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

NinhSon2 TT
NinhSon1 TT

8NinhsonTT2