THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Mỹ Thạnh


Địa chỉ: Ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3862824.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Giồng Trôm

8MyThanh

8MyThanh2