THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Minh Vân Đàn


Địa chỉ: Ấp Rọc Lá, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3512350 – 0297.3512646 - 0297.3473177.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện An Biên

tt-minh-van-dan-htby-kien-giang
tt-minh-van-dan-htby-kien-giang2
Ảnh cũ