THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Phú


Địa chỉ: Ấp Xóm Cống, Xã Long Phú, Huyện Bến Lức, Long An. Điện thoại: 0272 3817284
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Bến Lức

6longphutt-bcd