THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Khánh


Địa chỉ: Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3572138 - 0276.3640078
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tây Ninh Huyện Bến Cầu

6LongKhanhBCD

Lược sử

Thánh thất Long Khánh có địa chỉ tại ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo Bến Tre. Thánh thất được hợp thức hóa do đạo Lịnh 354/ĐL ngày 23-6 Canh Tý (16-7-1960).
Người sáng lập là Giáo hữu Nguyễn Văn Tuấn từ năm 1946. Thánh thất đã qua ba lần xây dựng và sửa chữa vào các năm 1946, năm 1960 và 1964.
Theo tờ lý lịch Thánh thất do Quyền Đầu Họ Đạo Ngọc Lễ sanh Nguyễn Văn Ấn ký ngày 16-8-2000, đất của họ đạo tạo mãi và xây dựng là 40.312 m2. Các vị Đầu Họ Đạo lần lượt quản lý và đứng bộ đất như sau:
1- Ngọc Giáo hữu Nguyễn Văn Tuấn từ 1946 đến 1948
2- Thái Lễ sanh Huỳnh Văn Tần từ 1950 đến 1953
3- Ngọc Giáo hữu Cao Văn Dung từ 1954 đến 1967
4- Ngọc Giáo hữu Võ Văn Khi từ 1968 đến 1973
5- Thái Lễ sanh Lưu Văn Bền từ 1974 đến 1977
6-Thượng Giáo hữu Đoàn Văn Trương từ 1978 đến 1999
7- Ngọc Lễ sanh Nguyễn Văn Ấn từ 2000 có Chánh Hội Trưởng Phạm Văn Bá, Chánh Trị Sự nam Tô Văn Buộc, Chánh Trị Sự nữ Phạm Thị Mào. Tổng số chức sắc Lễ sanh 3 vị, chức việc 13 vị. Tổng số tín đồ 417 vị, trong đó nam 179, nữ 238 vị.