THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Linh Tiêu Cực


Địa chỉ: Đường 30/4, KP 1, (3 Ấp Suối Đá), Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo Kiên Giang Huyện Phú Quốc

tt-linh-tieu-cuc-htmcd-kien-giang