THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Khánh Hòa


Địa chỉ: Ấp Khánh Bình, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang. Điện thoại: 0296.3560.144.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện Châu Phú Đang xây dựng

tt-khanh-hoa-httn-an-giang
Ngày 12 tháng 4 Giáp Ngọ (DL. 10-5-2014) Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu Đoàn Hội Thánh đã đến chứng lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất của Họ Đạo Khánh Hòa.
Họ Đạo Khánh Hòa hình thành từ năm Kỷ Sửu – 1949, đồng đạo nơi đây kiến tạo ngôi Thánh Thất tạm bằng vật liệu bán kiên cố để có nơi kính ngưỡng Đức Chí Tôn. Qua thời gian dài thờ tự, ngôi Thánh Thất nầy đã xuống cấp và không còn phù hợp tình hình phát triển hiện nay của Tôn giáo.

Giữa năm Tân Mão – 2011, BCQ Họ Đạo Khánh Hòa lâp thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu chính thức của Hội Thánh. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, UBND tỉnh An Giang thống nhất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số :11/GPXD ngày 23-5-2011, UBND huyện Châu Phú cho phép khởi công xây dựng vào ngày 07-8 Tân Mão (Dl.04-09-2011) tại Công văn số 1003/UBND-NV ngày 24-8-2011.