THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hữu Đạo


Địa chỉ: Ấp Hữu Hòa, Xã Hữu Đạo, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3628508.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Châu Thành

tt-huu-dao-htbcd-tien-giang