THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hòa Tịnh


Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3940.388.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Vĩnh Long Huyện Mang Thít

tt-hoa-tinh-httn-vinh-long