THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hòa Hưng


Địa chỉ: Ấp Thông, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3821201.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Cái Bè

tt-hoa-hung-httn-tien-giang