THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hiệp Thạnh B (Phước Trạch cũ)


Địa chỉ: Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3858353
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tây Ninh Huyện Gò Dầu

tt-hiep-thanh-htbcd-tay-ninh
Ngày 16-17 tháng Hai năm Đinh Dậu ( Dương lịch ngày 13-14 tháng 3 năm 2017),Lễ Khánh thành Thánh Thất Họ Đạo Hiệp Thạnh B.

Ảnh cũ

HiepThanh TT_BCD

9HiepThanh-BCD

Lược sử

Thánh thất Hiệp Thạnh thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo Bến Tre có địa chỉ tại ấp Cây Da Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.
Thánh thất được hợp thức hóa theo đạo lịnh số 26/NVĐLTT/HTH ngày 07-9 Nhâm Tý (02-10-1972).
Theo tờ khai lý lịch Thánh thất ngày 10-10 Canh Thìn (05-11-2000) do Lễ sanh Ngọc Lịnh Thanh, Đầu Họ Đạo Thánh thất ghi:
Người đứng bộ đất Thánh thất từ 1944 đến 1997 là Lễ sanh Ngọc Chuốt Thanh. Ban đầu có tám vị hiến đất đồng sáng lập trong đó có ông Giáo hữu Nguyễn Văn Dưa và ông Lễ sanh Võ Văn Khả. Đến năm 1955, Thánh thất phải dời đi. Đến năm 1959, Thánh thất được xây dựng lần thứ ba. Sau đó, Thánh thất được sửa chữa lớn năm 1965 và năm 1997. Thánh thất có bảy đời Đầu họ đạo như sau:
1- Thượng Giáo hữu Nguyễn Văn Dưa từ 1939 đến 1945
2- Ngọc Giáo hữu Lê Văn Dễ từ 1946 đến 1953
3- Thượng Giáo hữu Võ Văn Như từ 1954 đến 1959
4- Ngọc Giáo hữu Nguyễn Văn Thình từ 1960 đến 1965
5- Thượng Giáo hữu Võ Văn Như từ 1965 đến 1980
6- Ngọc Lễ sanh Lê Thành Chuốt từ 1981 đến 1997
7- Ngọc Lễ sanh Đoàn Văn Lịnh từ 1998
Giúp Đầu Họ Đạo là Ngọc Lễ sanh Võ Văn Hùng, Chánh Hội Trưởng là Thái Lễ sanh Phạm Văn Lanh, Chánh Trị Sự nam: Võ Văn Nẳng, Chánh Trị Sự Nữ: Võ Thị Đúng. Tổng số tín đồ: 129 trong đó nam 53, nữ 76, tổng số người dưới 18 tuổi: 67.