THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hàm Liêm


Địa chỉ: Thôn 4 xóm 7, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm thuận Bắc, Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 6281.876.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bình Thuận Huyện Hàm Thuận Bắc

tt-ham-liem-httn-binh-thuan