THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Long Đài


Địa chỉ: Thôn Tăng Long, xã Tam Quan Nam, H Hoài Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256.3560.191.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Hoài Nhơn

tt-chau-long-dai-httg-binh-dinh