THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Hưng


Địa chỉ: Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3745342.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bến Tre Huyện Bình Đại

2ChauHungTT