THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bồng Lai


Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Thị Trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Lâm Đồng Huyện Đức Trọng

tt-bong-lai-htbcd-lam-dong