THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Thủy


Địa chỉ: Ấp 8, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3856020.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

AnThuyTT