THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Thạnh


Địa chỉ: Thôn An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Ninh Thuận Huyện Ninh Phước

tt-an-thanh-httn-ninh-thuan

Họ Đạo An Thạnh được thành lập từ năm Tân Mão – 1951, đồng đạo nơi đây chung sức mua một ngôi nhà ngói, chỉnh tu lại làm nơi thờ tự tạm, qua hơn 60 năm sử dụng, được một lần trùng tu vào năm Quý Dậu 1993 ngôi thờ vẫn xuống cấp, và không còn phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo hiện nay. Vào đầu năm Tân Mão – 2011, BCQ Họ Đạo An Thạnh lâp thủ tục xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh.

Được sự quan tâm giúp đỡ chứng trình của lãnh đạo chính quyền các cấp, Sở Xây dựng Ninh Thuận có ý kiến đồng thuận việc xây dựng tại Công văn số 566/SXD-QHKT ngày 05-04-2011. Sở Nội Vụ tỉnh Ninh Thuận cho phép xây dựng tại Công văn số 87/SNV-TG ngày 28-4-2011.
Lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công vào ngày 19-10 Tân Mão (Dl .16-11-2011), lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn vào ngày 24-6 Nhâm Thìn (Dl. 11-8-2012).
Lễ Khánh Thành Thánh Thất của Họ Đạo được tổ chức vào ngày 2/8/2013 (âl. 26/6 Quý Tỵ).