THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Minh


Địa chỉ: Ấp Mười Chợ, Xã Đông Hưng, Huyện An Minh, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3544048.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Kiên Giang Huyện An Minh

tt-an-minh-httn-kien-giang2
Đang xây dựng
tt-an-minh-httn-kien-giang3

tt-an-minh-httn-kien-giang
ảnh cũ

Xem thêm video quá trình xây dựng thánh thất