THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Nhà Tu Mỹ Lộc


Địa chỉ: Ấp Lộc Tiền, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

(tên cũ: ĐTPM Mỹ Lộc)

13myloc-nt-bcd