THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Huyền Quang Đàn


Địa chỉ: H 79/50 kiệt 266 Hoàng Diệu, P Thạch Thang, Đà Nẵng. (phía sau Trung Tông Thánh Tịnh)
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng Quận Hải Châu

huyen-quang-dan-httg-da-nang
Bản đồ (nằm trong Trung Tông Thánh Tịnh)