THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hội Đông


Địa chỉ: xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Châu Thành Đang xây dựng

lễ An Vị Long Vị Đức Phật Mẫu của Điện Thờ Phật Mẫu ngày 08-02 Bính Thân (Dl. 16-3-2016)dtpm-tan-hoi-dong-httn-tien-giang dtpm-tan-hoi-dong-httn-tien-giang2