THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cửu Trùng Thiên


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

6CuuTrungThien1

 

Cuu Trung Thien 2

Lược sử

Giữa Đại Đồng Xã trước Tòa Thánh, Hội Thánh có xây dựng một cái đài cao có 9 nấc, hình 8 cạnh bát quái đều nhau, sơn 3 màu đạo: 3 nấc thấp nhất sơn màu đỏ, 3 nấc giữa sơn màu xanh và 3 nấc trên sơn màu vàng. Đài này tượng trưng Cửu Trùng Thiên nên được gọi là Đài Cửu Trùng Thiên.

Khi có tế lễ chức sắc Đại Thiên Phong hàng Tiên vị quy liễu, Hội Thánh cho dựng bên trên Đài Cửu Trùng Thiên một cái nhà rộng, có 8 cột cao khoảng 12 mét đứng theo hình bát quái, nóc nhà có 8 mái tạo thành 8 cung bát quái. Nối liền với nhà bát quái là một rạp lễ rộng chừng 10 mét, dài khoảng 24 mét. Liên đài của chức sắc Đại Thiên Phong được đặt lên Cửu Trùng Thiên để tế lễ.

Đài Cửu Trùng Thiên còn được Hội Thánh dùng làm nơi thiêu hài cốt của chư vị chức sắc Đại Thiên Phong, thỉnh xá lợi đem vào hủ, đặt nơi bàn thờ trong hầm bát quái của Tòa Thánh. Phần tro còn lại đem rải xuống giữa dòng sông Vàm Cỏ Đông đoạn ở Cẩm Giang – Bến Kéo. Ngày 15-01 Ất Mùi (07-02-1955), nhân dịp lễ khánh thành Tòa Thánh, lễ hỏa thiêu hài cốt 4 vị Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung, Nữ Đầu Sư Hương Thanh, Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, và Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh, dưới sự chứng lễ của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Ngày 17-8 Bính Thìn (10-9-1976) lễ hỏa thiêu hài cốt 4 vị: Bảo Đạo Ca Minh Chương, Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, Đầu Sư Thái Thơ Thanh và Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu dưới sự chứng lễ của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa.

Bản đồ