THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cơ sở đạo Cát Tiên


Địa chỉ: Thôn Phước lâm 3, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3965.363.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Lâm Đồng Huyện Cát Tiên

csd-cat-tien-httg-lam-dong-1

csd-cat-tien-httg-lam-dong-2

Từ năm 1982, nhiều gia đình bổn đạo miền Trung vào lập nghiệp tại khu kinh tế mới Cát Tiên. Năm 2001, bổn đạo tại đây được Hội Thánh cho thành lập xã đạo Cát Tiên trực thuộc Họ đạo Trung Dương, chư tín hữu sinh hoạt tu học, lễ bái tại tư gia Chánh Trị Sự Huỳnh Thanh Yên. Đến năm 2007, Hội Thánh cho lập Ban Trị Sự xã đạo Bombo. Số lượng đạo hữu tại Cát Tiên và vùng phụ cận ngày càng đông nên Hội Thánh quyết định cho thành lập Cơ Sở Đạo Cát Tiên. Ngày 29/7/2007 tổ chức lễ ra mắt Ban Cai Quản. Năm 2011, chính quyền huyện Cát Tiên cho phép Cơ Sở Đạo Cát Tiên chuyển sinh hoạt tín ngưỡng từ nhà Lễ Sanh Ngọc Yên Thanh đến địa điểm hiện nay và tiến hành xây dựng Thánh sở. Trải qua một thập niên hình thành Cơ Sở Đạo và công trình tạo tác Giáo sở được hoàn mãn, đây là một tín hiệu vui chung toàn đạo.