THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Cao Minh Đàn


Địa chỉ: 18 Đống Đa, Khóm 1, P 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. Điện thoại: 0291.823625.
Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa Bạc Liêu TP Bạc Liêu

Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa

cao-minh-dan-bac-lieu2 cao-minh-dan-bac-lieu