THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Các thánh sở đã bị hoại


 • Thánh Thất Trung Hảo[HT TG]: Xã An Hảo H Hoài An, Bình Định. 056.3878.513
 • Thánh Thất Cự Lễ [HT CKTQ]: X Hoài Phú, H Hoài Nhơn,Bình Định
 • Thánh Thất Mỹ Nam [HT CKTQ]: X.Hoài Phú, H Hoài Nhơn Bình Định  01698035707
 • Thánh Thất Phú Hữu [HT CKTQ]: An Bữu, Hoài An, H Hoài Nhơn, Bình Định
 • Thánh Thất Thuận An [HT CKTQ]: Xã Hoài Châu, H Hoài Nhơn, Bình Định
 • Thánh Thất Phù Cát [HT CL]: TTr Phù Cát, H Phù Cát, Bình Định
 • Thánh Thất Phổ Thuận [HT BCĐ]: Xã Phổ Thuận, H Đức Phổ, Quảng Ngãi
 • Thánh Thất Mỹ An [HTTN]: Ninh Thuận
 • Thánh Tịnh Tinh Quang Đẩu [HT TTH]: Ấp Hai Lành, Xã Hòa Thuận, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.
 • Thánh Thất Mộ Đức [HT BCĐ] : Thôn Châu Me, Xã Đức Phong, H Mộ Đức, Quảng Ngãi
 • Thánh Thất Trường Thọ [HT BCĐ] : Xã Trường Thọ, H Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • Tu viện Tiên Đảo [HT CKTQ]: Thôn Tân Đão, Xã Ninh Ích, H Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • Thánh Thất Vị Thanh: Số 45 đường 3 tháng 2, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.
 • Thánh Tịnh Nguyệt Thanh Quang: Ấp Đông Thạnh, Xã Thường Đông, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.
 • Thánh Thất Thạnh Xuân: Ấp Thị Tứ, Xã Thanh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang. ☏ 07113.605758.
 • Bửu Sơn Tự – Thánh Đền Bửu Sơn: Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.