THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Báo Quốc Từ


Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Ngoại Ô Tòa Thánh

2BaoQuocTu

Lược sử

Trên đường nối liền từ Tòa Thánh đến chợ Long Hoa, Báo Quốc Từ được xây có hình một ngôi đền lục giác có sáu cạnh đều, nóc có ba từng, có hàng rào sắt chung quanh, như một quảng trường lớn, xe cộ phải đi vòng quanh. Vị trí không bên tả, không bên hữu, cũng không ở đầu đường hay cuối đường. Từ Chợ Long Hoa trông xa xa về Tòa Thánh sẽ trông thấy Ngôi Đền. Đền được làm lễ khánh thành ngày 16-8 Ất Mùi (01-10-1955) được trùng tu ngày 20 tháng 10 Bính Ngọ (01-12-1966). Hai mặt trước và sau có đắp hai đôi liễn nói lên sự tôn kính các bực anh hùng chí sĩ xả thân bảo vệ tổ quốc. Trong Báo Quốc Từ, nơi bàn thờ chánh bằng chữ Hán, hàng giữa thờ Quốc Tổ Hùng Vương, hàng bên phải Cứu Quốc Công Thần, hàng bên trái Chiến Sĩ Trận Vong và có linh vị ba vị cựu hoàng Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, bốn vị cựu hoàng được liệt vào hàng Trung Quân Ái Quốc. Bàn thờ được sơn son thếp vàng cao lớn, những từ khí trưng bày đều bằng đồng cao lớn cân xứng, hai bên có lọng vàng tàn đỏ, lổ bộ kim cung.

Nhân ngày lễ khánh thành, Đức Hộ Pháp có giảng ý nghĩa của Bảo Quốc Từ: “Đạo Cao Đài chỉ cho phép những tín đồ của mình phụng sự quốc gia và chủng tộc Việt Nam mà thôi chớ không phân biệt màu sắc đảng phái. Nơi đền thờ nầy, các Ngài đã thấy linh vị của mấy cựu hoàng và Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, xin các Ngài đừng tưởng lầm rằng: Đạo đã xu hướng theo thuyết “Bảo Hoàng” mà kỳ thật các Đấng ấy, chỉ liệt vào hàng trung quân ái quốc của xã hội Việt Nam mà thôi. Vì công nghiệp của Họ tranh đấu giải ách lệ thuộc cũng đồng cùng các chiến sĩ cách mạng khác kia vậy. . .”