THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Vô Vi Cảnh


Địa chỉ: Ấp Tân Lược, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tiền Giang Huyện Châu Thành

vo-vi-canh-htcl-tien-giang