THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Vĩnh Nguyên Tự


Địa chỉ: Xã Long An, Huyện Cần Giuộc, Long An Điện thoại: 0272 3895064.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Long An Huyện Cần Giuộc

34vinhnguyentu-longan2

 

34vinhnguyentu-longan

Lược sử

1908: Chùa được lập tại xã Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Thái Lão Sư Lê Đạo Long, thế danh Lê Văn Tiểng (1843-1913), quả vị Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Đây là tổ đình của chi Minh Đường, sau này là nơi các tiền bối khai Đạo soạn thảo Tân Luật (1926).

04-3-1926: Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ dạy nhục tử là tiền bối Lê Văn Lịch và các đệ tử quy hiệp Cao Đài.

26-4-1926: Tiền bối Lê Văn Lịch thọ Thiên phong Ngọc Đầu Sư, thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt. (Các tiền bối Cao Hoài Sang, Lê Văn Trung, Nguyễn Ngọc Tương, Phạm Công Tắc… cũng được Đức Chí Tôn ban phong chức sắc tại chùa này.)

08 rạng 09-8-1926: Đức Chí Tôn ban tịch đạo cho phái nam.

1970-1973: Chùa được tái thiết theo lịnh Ơn Trên.

Cai Quản qua các thời kỳ:

1908-1913: Lê Đạo Long (Lê Văn Tiểng, quả vị Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn).
1913-1947: Trần Đạo Minh (Trần Văn Thụ, 1857-1927, quả vị Thiết Quang Chơn Nhơn) và Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch, 1890-1947).
1947 (?)-1974: Ca Văn Thiệu (quả vị Thiện Phước Đạo Nhơn).
1975-1986: Bạch Lương Ngọc (Lê Văn Là, quả vị Vĩnh Lạc Chơn Tiên)
1986-1990: Thiện Ngộ (Lê Văn Thượng).
1990-1994: Thiện Thành (Ngô Thành Thơm).
1994-1998: Huệ Ý (Đoàn Thiện Tâm).
1998-2002: Thiện Thành (Ngô Thành Thơm).
2002-2006: Huỳnh Kim Tấn.
Tháng 6-2006 đến nay: Hoàng Mai (Nguyễn Hoàng Mai).