THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Văn Phòng Tỉnh Đạo Quảng Ngãi


Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (trong Linh Tháp) Điện thoại: 0255.6293.977.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Ngãi Huyện Tư Nghĩa

vp-tinh-dao-httg-quang-ngai
Bản đồ