THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Văn phòng Ban Trị Sự Cửu Khúc Tòa (Tường Lộc)


Địa chỉ: Ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Vĩnh Long Huyện Tam Bình

vpbts-cuu-khuc-toa-tuong-loc-httth-vinh-long2

vpbts-cuu-khuc-toa-tuong-loc-httth-vinh-long

Có Bửu Tháp GT Phan Văn Tòng.
buu-thap-phan-van-tong-vinh-long2