THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Tây Nguyên » Lâm Đồng » Huyện Đức Trọng »

Tam Giáo Tòa

Quốc lộ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Thánh Thất Liên Bồng

Khu phố 6, Thị trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng. ☏ 0263.3 662416.

Thánh Thất Bồng Lai

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Thị Trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Điện Thờ Phật Mẫu Bồng Lai

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, TTr Liên nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng.