THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Bảo Lộc

Phường Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

Thánh Thất Ban Nghi Lễ Huyện Cát Tiên

Thôn Phước Điền, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Điện Thờ Phật Mẫu Đa Phước

P 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Xuân Sơn

Thôn Xuân Sơn, Xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Đà Lạt

26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 7, TP Đà Lạt. ☏ 0263.3570505.

Khách Đình Đa Phước

Phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Đa Phước

Phường 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng. ☏ 0263.3829770.

Hộ Pháp Đường Đa Phước

P 11, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thánh Thất Phú Sơn

Thôn Bằng Tiên 1, Xã Phú Sơn, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tam Giáo Tòa

Quốc lộ 20, Thôn Quảng Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Thánh Thất Liên Bồng

Khu phố 6, Thị trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng. ☏ 0263.3 662416.

Thánh Thất Bồng Lai

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Thị Trấn Liên Nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Điện Thờ Phật Mẫu Bồng Lai

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, TTr Liên nghĩa, H Đức Trọng, Lâm Đồng.

Thánh Thất Trung Dương

200 Hùng Vương, Thôn Lạc Thiện, Thị trấn Dran, H Đơn Dương, Lâm Đồng. ☏ 0263. 3849.725.

Thánh Thất Quảng Lạc

Thôn Quảng Lạc, Thị trấn Dran, H Đơn Dương, Lâm Đồng.

Thánh Thất Phước Khánh

Thôn Đường Mới, Xã Lạc Nghiệp, Thị Trấn Dran, H Đơn Dương, Lâm Đồng.

Cơ sở đạo Liên Châu

Quốc lộ 20, Thôn 10, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Di Linh

391 Hùng Vương (quốc lộ 20), Khu 1 Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Cơ sở đạo Cát Tiên

Thôn Phước lâm 3, Xã Phước Cát 1, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. ☏ 0263.3965.363.

Điện Thờ Phật Mẫu Bảo Lộc

186/6 Trần Phú, P Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. ☏ 0263.3725299.