THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 16 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Mỹ (USA) »

California (8), Texas (5), Louisiana (1), Kansas (1), Washington (1),

Thánh Thất Dallas Fort Worth

1851 Apollo Rd, Garland, TX 75044, USA. Tel: +1 972-414-5404

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

5535 W Ledbetter Dr, Dallas, TX 75236, USA. ☏ +1 972-780-4706. https://www.facebook.com/CaoDaiTempleOfTexas

Thánh Thất Cao Đài Garden Grove

8901 Calico Ave, Garden Grove, CA 92641, USA

Thánh thất Anaheim

9661 W. Ball Rd, Anaheim, CA 92804, USA.

Thánh Thất Cao Đài San Diego

3204 Clairemont Mesa Blvd, San Diego, CA 92117, USA. ☏ +1 858-490-1180

Điện Thờ Phật Mẫu San Jose

1489 S. White Rd San Jose, CA 95127, USA. ☏: (408) 258-9496.

Thánh Thất Austin Texas

12316 Ryden St Manor, TX 78653-9776, USA. ☏ (512) 763-7645, Email : caodaiaustin@yahoo.com, Web: caodaiaustin.org

Thánh Thất San Jose

947 Almaden Ave, San Jose, CA 95110, USA.

Thánh Thất New Orleans

Louisiana P.O.Box 644 Harvey LA Zip 70059 USA. ☏ (504) 340.5991.

Thánh Thất Seattle

Washington State 4833 S.Orchaud St Seattle WA Zip 98118 USA. ☏ (206)723.3864.

Thiên Lý Bửu Tòa

12695 Sycamore Ave. San Martin, CA 95046-USA. ☏ (408)683-0674.

Thánh Thất Cao Đài Wichita, Kansas

The Caodai Temple of Wichita

Thánh Thất California (Cao Đài Temple)

8791 Orangewood Ave. Garden Grove CA Zip 92840 USA. ☏ (714)636 6622.

Thánh Thất Sacramento

2628 53 Avenue, Sacramento CA 95822, USA.

Thánh Thất San Antonio, TX

Texas 5147 Village Crest San Antonio TX Zip 78218 USA. ☏ (210)655.9167.

Thánh Thất Houston Texas

8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071, USA