THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 1 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Campuchia (Cambodia) » Kandal »

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Tân Long – Campuchia

Xã Tân Long, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal Campuchia. ☏ 016.33721.267 (LS Non)