THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Nước ngoài » Úc (Australia) »

Queensland (2), New South Wales (2), Western Australia (1), Victoria (1),

Thánh Thất Queensland

69 Serviceton Ave, Inala, Qld 4077, Australia.

Thánh Thất Perth

32 Bardley Avenue Girrawheen WA Zip 6064 Australia. ☏ 61-8-93427611.

Hương Đạo Inala (Queensland, Australia)

Số 5 đường Columbine, Inala, Brisbane, QLD 4077, Australia.

Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales

84 Wattle Ave, Carramar, NSW 2163, Australia.

Thánh Thất New South Wales (Cao Dai Temple of New South Wales)

114-118 King Georges Rd Wiley LA Zip 2195 Australia. ☏ 61-2-97405678.

Thánh Thất Melbourne (Úc Châu)

Số 73 Melon St, Braybrook, Victoria 3019, Australia. ☏ (613)97013129.