THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Ngãi » Huyện Đức Phổ »

Thánh Thất Phổ Thạnh (Sa Huỳnh)

QL 1A, Thôn Thạch Bi, Xã Phổ Thạnh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. ☏ 0122 445 7270

Thánh Thất Phổ Khánh

Thôn Trung Sơn, Xã Phổ Khánh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Phổ Thuận (đã bị hoại)

Xã Phổ Thuận, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất An Trường

Thôn An Trường, Xã Phổ Ninh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3977188.

Thánh Thất Phổ Thạnh

QL 1A, (Thôn Thạch Bi, Xã Phổ Thạnh), Xã Phổ Châu, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Đức Phổ

QL 1A, Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hòa, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.