THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Ngãi » Huyện Bình Sơn »

Thánh Thất Trung Thiện

Thôn Phước Thiên, Xã Bình Hải, H Bình Sơn, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3611102.

Thánh Thất Phước Hòa

Thôn Phước Hòa, Xã Bình Trị, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Nam Bình

Thôn Phước Minh, Xã Bình Chánh, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Long Giang

Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Liên Trì

QL 1A, Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, H Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thánh Thất Bình Thạnh

Đội 2 thôn Phước An, xã Bình Thạnh, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Bình Chương

Thôn An Điềm, Xã Bình Chương, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.