THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Cơ Sở Đạo Đức Thắng

Thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. ☏ 0905 507 156.

Văn Phòng Tỉnh Đạo Quảng Ngãi

Khối 3, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. (trong Linh Tháp) ☏ 0255.6293.977.

Thánh Thất Vệ Long Trung

Đội 1 Thôn Mỹ Hòa, Xã Nghĩa Mỹ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.392479.

Thánh Thất Sông Vệ

Khối 2 (cũ Xã Nghĩa Phương), Thôn An Bàng, Thị trấn Sông Vệ, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3923.466.

Linh tháp – Đài Tưởng Niệm Thánh Tông Đồ tử Đạo

Khối 3, Xã Nghĩa Trung, Thị trấn La Hà, H Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3845.763.

Thánh Thất Phú Sơn

Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

Cơ sở Đạo Cẩm Thành (Quảng Ngãi)

157/1 Hùng Vương, P Trần Phú, TP Quảng Ngãi. ☏ 0255.3820.160.

Thánh Thất Châu Nhai

Đội 1, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình (Xã Châu Nhai cũ), H Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Tịnh Long

Xã Tịnh Long, H Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Nghĩa Trung Hưng

Đội 7 Thôn Kỳ Thọ (Bắc), Xã Hành Đức, H Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. ☏ 0255.2216.027.

Thánh Thất Tam Hòa

Đội 8 thôn Hòa Mỹ, Xã Hành Phước, H Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Trung Hòa

Thôn Tư, Thị trấn Đức Tân, H Mộ Đức, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3930.166.

Thánh Xá Đức Hiệp

Thôn Nghĩa Lập, Xã Đức Hiệp, H Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Lý Sơn

Đội 6, Thôn Tây, xã Lý Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3867.483.

Thánh Thất Lý Sơn

Xã An Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Điện Thờ Phật Mẫu Lý Sơn

Xã An Vĩnh, Huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Phổ Thạnh (Sa Huỳnh)

QL 1A, Thôn Thạch Bi, Xã Phổ Thạnh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. ☏ 0122 445 7270

Thánh Thất Phổ Khánh

Thôn Trung Sơn, Xã Phổ Khánh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Phổ Thuận (đã bị hoại)

Xã Phổ Thuận, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất An Trường

Thôn An Trường, Xã Phổ Ninh, H Đức Phổ, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3977188.

Thánh Thất Phổ Thạnh

QL 1A, (Thôn Thạch Bi, Xã Phổ Thạnh), Xã Phổ Châu, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Đức Phổ

QL 1A, Thôn Hòa Thạnh, Xã Phổ Hòa, H Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Trung Thiện

Thôn Phước Thiên, Xã Bình Hải, H Bình Sơn, Quảng Ngãi. ☏ 0255.3611102.

Thánh Thất Phước Hòa

Thôn Phước Hòa, Xã Bình Trị, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Nam Bình

Thôn Phước Minh, Xã Bình Chánh, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Long Giang

Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Liên Trì

QL 1A, Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, H Bình Sơn, Quảng Ngãi

Thánh Thất Bình Thạnh

Đội 2 thôn Phước An, xã Bình Thạnh, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Thánh Thất Bình Chương

Thôn An Điềm, Xã Bình Chương, H Bình Sơn, Quảng Ngãi.