THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Nam » Huyện Tiên Phước »

Thánh Thất Trung Phước

Thôn Tư, Xã Tiên An, H Tiên Phước, Quảng Nam.

Thánh Thất Trung Hòa

Thôn Ba, Xã Tiên Lãnh, H Tiên Phước, Quảng Nam. ☏ 0235.3986.751.

Thánh Thất Khánh Vân

Thôn Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, H Tiên Phước, Quảng Nam. ☏ 0235.3884.142.