THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Quảng Nam » Huyện Điện Bàn »

Thánh Thất Từ Quang

Thôn Cẩm Phú, Xã Điện Phong, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3744.129.

Thánh Thất Trung Đức

Thôn 3, Xã Điện Dương, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3940.320.

Thánh Tịnh Thanh Quang

Thôn Phong Thử, Xã Điện Thọ, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3 742983.

Thánh Thất Nam Trung Hoà

Thôn Túy La, Xã Điện Hồng, H Điện Bàn, Quảng Nam. ☏ 0235.3741.505.