THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Phú Yên » Huyện Tuy An »

Thánh Thất Tịnh Quang

Thôn Chí Thạnh, Thị Trấn Chí Thạnh, H Tuy An, T Phú Yên.

Thánh Thất Tịnh Sơn

Thôn Định Trung, Xã An Định, H Tuy An, Phú Yên.

Thánh Thất Trung Thành An

Thôn 1, xã An Ninh Tây, H Tuy An, Phú Yên.

Thánh Thất Tuy An

Thôn Phú Tân, Xã An Cư, H Tuy An, Phú Yên (QL 1A)