THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Phú Yên » Thị Xã Sông Cầu »

Thánh Thất Thiện Hòa

Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu, Phú Yên.

Thánh Thất Sông Cầu

QL.1 Thị Trấn Sông Cầu, Sông Cầu, Phú Yên.