THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Khánh Hòa » Thị Xã Ninh Hòa »

Thánh Thất Đại Cát

Thôn Đại Cát, Xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Phú Thọ

Thôn Phú Thọ 2, Xã Ninh Diêm, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Vân Thạch

Thôn Vân Thạch, Xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Ninh Xuân

Thôn Tân Mỹ, Xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.