THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Khánh Hòa » Nha Trang »

Thánh Thất Nha Trang

88 Huỳnh Thúc Kháng, P Tân Lập, Thành phố Nha Trang. ☏ 0258. 351.9698.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Hiệp

Đường 23 Tháng 10, Thôn Vĩnh Điện Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang.

Thánh Thất Vĩnh Hiệp

Đường 23 Tháng 10, Thôn Vĩnh Điện Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. ☏ 0258. 3890.875.

Thánh Thất Vĩnh Lương

Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Cơ Sở Đạo Nha Trang (chưa xây dựng)

170/2 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa. ☏ 0913.197958 - 0258.381.5019.

Thánh Thất Liên Thành

19/7 Đƣờng Cao Đài, P Phương Sơn, khóm Phước Bình, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thánh Thất Nha Trang

111 B Lê Hồng Phong, P Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. ☏ 0258. 875.928.