THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Khánh Hòa » Huyện Diên Khánh »

Điện Thờ Phật Mẫu Diên Khánh

59 Q.lộ 1, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Thánh Thất Diên Khánh

59 Q.lộ 1, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. ☏ 0258. 3852.806.

Thánh Thất Diên Lộc

Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa .