THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 23 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Khánh Hòa »

Nha Trang (7), Huyện Cam Lâm (5), TP Cam Ranh (4), Thị Xã Ninh Hòa (4), Huyện Diên Khánh (3),

Thánh Thất Bắc Cam Ranh

Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Suối Cát

Thôn Khán Thành, Xã Suối Cát, H Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Trung Hiệp

Thôn Trung Hiệp, Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.

Thánh Thất Tân Hiệp

Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hoà.

Đàn Khánh Hòa

Thôn Trung Hiệp, Xã Cam Hiệp Bắc, H. Cam Lâm, Khánh Hòa.

Điện Thờ Phật Mẫu Cam Ranh

Đường Hoàng Văn Thụ, khóm 2, P Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Thánh Thất Cam Lợi

261 Nguyễn Trọng Kỹ, P Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. ☏ 058.3951468.

Thánh Thất Trung Chính

66A Nguyễn Công Trứ, Khóm Hòa Thuận, P Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. ☏ 0258.3970.552.

Thánh Thất Ba Ngòi

Đường Tây Sơn, P. Ba Ngòi,TP Cam Ranh, Khánh Hòa. ☏ 0258.3952969.

Điện Thờ Phật Mẫu Diên Khánh

59 Q.lộ 1, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Thánh Thất Diên Khánh

59 Q.lộ 1, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. ☏ 0258. 3852.806.

Thánh Thất Diên Lộc

Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa .

Thánh Thất Nha Trang

88 Huỳnh Thúc Kháng, P Tân Lập, Thành phố Nha Trang. ☏ 0258. 351.9698.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Hiệp

Đường 23 Tháng 10, Thôn Vĩnh Điện Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang.

Thánh Thất Vĩnh Hiệp

Đường 23 Tháng 10, Thôn Vĩnh Điện Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. ☏ 0258. 3890.875.

Thánh Thất Vĩnh Lương

Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Cơ Sở Đạo Nha Trang (chưa xây dựng)

170/2 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa. ☏ 0913.197958 - 0258.381.5019.

Thánh Thất Liên Thành

19/7 Đƣờng Cao Đài, P Phương Sơn, khóm Phước Bình, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thánh Thất Nha Trang

111 B Lê Hồng Phong, P Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. ☏ 0258. 875.928.

Thánh Thất Đại Cát

Thôn Đại Cát, Xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Phú Thọ

Thôn Phú Thọ 2, Xã Ninh Diêm, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Vân Thạch

Thôn Vân Thạch, Xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Thánh Thất Ninh Xuân

Thôn Tân Mỹ, Xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa.