THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 2 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Đà Nẵng » Huyện Hòa Vang »

Thánh Xá Liêm Lạc

Xã Hòa Tiến, H Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Thánh Thất Hòa Phong

Thôn Túy Loan, Xã Hòa Phong, H Hòa Vang, TP Đà Nẵng.