THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Thuận » Huyện Hàm Tân »

Thánh Thất Tân Xuân

Thôn Láng Gòn 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Thánh Thất Tân Nghĩa (Nghĩa Lộ cũ)

Thôn 1A, Xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận.

Thánh Thất Hàm Tân

Thôn 3, Xã Tân An, Thị xã Lagi, Bình Thuận.