THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 1 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Huyện Vân Canh »

Tu Viện Minh Chiêu

Thôn Canh Vinh, xã Cảnh Vinh, H Vân Canh, Bình Định.